Reglement


Reglementen wedstrijden:

splash-page-respect-knvb

 • De deelnemende teams worden verzocht om een half uur voor aanvang van het toernooi aanwezig te zijn. De leiders en/of trainers dienen zich bij aankomst te melden bij het toernooisecretariaat en overhandigen een spelerslijst, namen, geboortedata en indien mogelijk met rugnummers.
 • Alle teams dienen de spelerspassen te overhandigen aan de wedstrijdleiding.
 • Iedere vereniging zorgt voor een kundige assistent scheidsrechter vanaf 16 jaar.
 • De wedstrijden worden geleid door KNVB – en verenigingsscheidsrechters en/of clubleden van de v.v. Gendringen en v.v. SDOUC.
 • De leeftijdsgrens wordt vastgesteld over het seizoen 2016-2017:

            U15 junioren geboren in 2002 en 2003

            U13 pupillen geboren in 2004 en 2005

    U11 pupillen geboren in 2006 en 2007

            U9 pupillen geboren in 2008 en 2009

 • Er mogen maximaal 3 dispenstatiespelers deelnemen per team, mits het team in categorie B uitkomt.  Teams moeten dit voortijdig aangeven middels een geldig dispensatiebewijs van de KNVB. Aan Meisjes in jongensteams of meisjesteams in een jongenspoule wordt dispensatie verleend.
 • Het is niet toegestaan spelers/speelsters te laten uitkomen op meerdere teams. Dit verbod is op beide speeldagen van kracht.  Slechts in zwaarwegende gevallen kan men de toernooileiding voor aanvang van de wedstrijddag om een ontheffing verzoeken.
 • Het laten meedoen van een niet gerechtigde speler/speelster kan de betreffende speler/speelster een speelverbod voor de rest van het toernooi opleveren. De tot dan gespeelde wedstrijden zullen al naar gelang  hun invloed op de stand ongeldig zijn. Uitvoering van dit artikel geschiedt naar hoor en wederhoor van de betrokken vereniging.
 • Indien een team 5 minuten na het op het wedstrijdschema aangegeven tijdstip niet op het  veld aanwezig is, wordt het wel aanwezige team op het veld als winnaar beschouwd ( 2-0 winst).
 • Indien een team het toernooi tussentijds verlaat of uitgesloten wordt van deelname, vervallen alle tot dan toe behaalde resultaten.
 • Bij extreme weersomstandigheden voor of tijdens het toernooi neemt de organisatie de beslissing over het al dan niet geheel of gedeeltelijk laten doorgaan van wedstrijden en/of het toernooi.
 • Wedstrijden duren 18 minuten en er wordt niet van kant gewisseld.
 • Het eerstgenoemde team krijgt de aftrap.
 • Het aantal punten ( 3 voor een overwinning, 1 voor een gelijkspel en 0 voor een nederlaag) is beslissend voor de poulestand. Eindigen twee of meer teams met een gelijk aantal punten, dan wordt gekeken naar het doelsaldo, onderling resultaat, doelpunten voor en uiteindelijk strafschoppen.
 • Eindigt de kruisfinale of finale in een gelijkspel dan wordt de beslissing verkregen door het nemen van strafschoppen. Elk team neemt dan 5 strafschoppen, eindigt dit wederom gelijk dan worden er om en om strafschoppen genomen totdat er een winnaar is.
 • Tijdens het toernooi gelden de normale invallersregelingen volgens de KNVB regels. Categorie A (2e divisie en lager poule) mag 5 keer wisselen, een speler die gewisseld is mag er niet meer in. Categorie B mag doorlopend wisselen.
 • Een door de scheidsrechter uit het veld gestuurde speler kan in overleg met het toernooisecretariaat eventueel van verdere deelname worden uitgesloten.
 • De speaker  kan tijdens het toernooi mededelingen doen via de geluidsinstallatie. Deze informatie  is bindend evenals de aanwijzingen van leden van de toernooiorganisatie en/of de door hun aangewezen personen.
 • Verenigingen/teams die niet opkomen, het toernooi tussentijds verlaten en/of uitgesloten worden van verdere deelname aan het toernooi, betalen buiten het inschrijfgeld een boete van € 100,–.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.
 • Inschrijving en/of deelname aan het toernooi betekent tevens de expliciete erkenning van de toernooi-reglement.

Reglementen sportpark:supporter van schoon

 • Aangezien de IJsselweide Cup een jeugdvoetbaltoernooi is, wordt er tijdens het toernooi geen alcohol geschonken, het nuttigen van zelf meegenomen alcohol wordt niet getolereerd.
 • Van ouders/verzorgers en overige bezoekers wordt verwacht dat ze niet de spelers/speelsters langs de lijn coachen, aanmoedigen mag, maar laat de kinderen zelf voetballen.  Onsportief gedrag jegens toernooileiding, scheidsrechters, tegenstanders en andere bezoekers wordt niet getolereerd.
 • Aanwijzingen van parkeerwachters dienen opgevolgd te worden.
 • Hou het sportpark schoon en deponeer uw afval in de afvalbakken.
 • Gevonden voorwerpen kunnen afgegeven worden bij het toernooisecretariaat.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor verdwijning en/of vernieling van eigendommen van derden. Bij nawijsbare vernielingen in en/of rondom het sportcomplex of elders zal de veroorzaker/veroorzaakster aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van vervanging of herstel.
 • Het is absoluut verboden glaswerk mee naar de velden te nemen. De leiding zal hier streng op toezien in het belang van de veiligheid van spelers/speelsters.